Spotkanie dotyczące eksportu zbóż do krajów trzecich

 

22 sierpnia odbyło się organizowane przez MSZ spotkanie dot. możliwości eksportu zbóż celem omówienia warunków realizacji eksportu.

Omówiono kwestie fitosanitarne, analizy ryzyka PRA, inne niż fitosanitarne bariery o charakterze regulacyjnym i ew. koniecznych działań, które muszą zostać podjęte przez stronę polską w celu uzyskania dostępu do wskazanych 28 perspektywicznych rynków krajów trzecich.

W spotkaniu uczestniczyli m.in. przedstawiciele placówek dyplomatycznych, którzy przedstawili warunki i wymagania dot. eksportu zbóż do poszczególnych krajów. Angola, Kuba czy RPA to jest jednym z krajów gdzie rynek jest otwarty i nie ma barier fitosanitarnych. Handlujemy także z Madagaskarem, natomiast w takich krajach jak Egipt, Nigeria, Iran, Maroko, Wenezuela są utrudnienia  z różnych względów, w tym z powodu określonych warunków fitosanitarnych i nie przyjmowania zbóż z agrofagami, kłopotów z obsługą portów, konfliktów zbrojnych i handlu z Rosją. Z niektórymi krajami w ogóle nie ma możliwości handlu np. Indonezja czy Sudan lub brak z ich strony zainteresowania np. Meksyk. Ustalono, że o niektóre rynki takie jak Brazylia czy Egipt jeszcze można powalczyć.

Komentarze zablokowane