Spotkanie Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny 19.01.2021

Spotkanie Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny

19 stycznia 2021 roku w Izbie Rolniczej w Opolu odbyło się spotkanie członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny.

Na spotkaniu omówiono m.in.

  • Wypracowanie stanowiska nt. polityki agrarnej w kontekście rozdysponowania gruntów z Zasobu Skarbu Państwa.
    a) Przedłużenie umowy dzierżawy dla spółki ROLPOL
  • Uwagi do planu strategicznego WPR 2021- 2027
    a) Zielony Ład
  • Wypracowanie stanowiska dot. Porozumienia – ustalenie finansowania działalności PRO.
  • Sprawy różne

Dyrektor KOWR omówił dzierżawę gruntów rolnych w roku poprzednim. Dotyczyła ona 2274 ha gruntów większych dzierżaw. Połowa dzierżaw została przedłużona dzierżawcom na okres- 2-3 lat, a druga część nie została przedłużona ze względu na rażące łamanie warunków umowy z KOWR lub ze względu na rozwiązanie jej przez dzierżawcę. W dyskusji większość zwróciła uwagę na konieczność przedłużania okresu dzierżawy na okres min. 8 lat.

Omawiając temat Planu Strategiczny WPR na lata 2021-2027 większość uwag była krytyczna. Podkreślono, że plan jest bardziej pro socjalny, a nie pro produkcyjny. Henryk Tchórzewski podkreślił konieczność poprawy efektywności polityki agrarnej.

Komentarze zablokowane