Spotkanie 5-Związków Dzierżawców

W dniu 03.03.2017 w biurze Opolskiego Związku Producentów Rolnych odbyło się spotkanie przedstawicieli pięciu związków: 

  • Związek Dzierżawców Nieruchomości Rolnych w Gliwicach
  • Lubuski Związek Rolników
  • Związek Pracodawców i Producentów Rolnych w Łodzi
  • Dolnośląski Związek Dzierżawców i Właścicieli Nieruchomości Rolnych we Wrocławiu
  • Opolski Związek Producentów Rolnych

Program spotkania obejmował:

1)   Informacja o stosowanych warunkach przedłużania dzierżaw gruntów przez   ANR   poszczególnych województwach.

2)   Dyskusja i próba wypracowania wspólnej strategii obrony dzierżawców.

3)   Inicjatywa stałej współpracy i podpisanie porozumienia związków- dyskusja.

4)   Posumowanie spotkania.

Komentarze zablokowane