Prezentacja raportu z ekspertyzy

IRWIR PAN przy współpracy z Europejskim Funduszem Wsi Polskiej opracował ekspertyzę nt. „Skutki polityki państwa realizowanej wobec dzierżawców wielkoobszarowych gospodarstw rolnych utworzonych w wyniku przekształceń byłych PGR-ów” autorstwa uznanych ekspertów.

26 lutego w Pałacu Staszica odbyła się konferencja prasowa prezentująca raport z tej ekspertyzy.

Obecni byli dziennikarze oraz Kierownictwo ARiMR oraz KOWR. Ponadto uczestniczyli w konferencji niektórzy ze współautorów raportu. Pełna ekspertyza ukaże się za około trzy tygodnie w formie książki.

Z ramienia Polskiej Federacji Rolnej obecny był Pan Grzegorz Brodziak Wiceprezes Zarządu.

Raport można pobrać w pliku pdf ze strony.

Prezentacja raportu z ekspertyzy

Komentarze zablokowane