Powołanie opolskich zespołów tematycznych ds. innowacji w rolnictwie

Zaproszenie na spotkanie

 

Opolski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Łosiowie organizuje  spotkanie tematyczne

  1. Powołanie opolskich zespołów tematycznych ds. innowacji w rolnictwie

w ramach dwuletniego planu operacyjnego KSOW na lata 2020-2021 w zakresie Działania Współpraca i Sieci na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich.

Zapraszamy partnerów zarejestrowanych w bazie Partnerów SIR, potencjalnych partnerów, przedstawicieli jednostek naukowych, przedsiębiorców, pracowników jednostek doradztwa rolniczego, rolników oraz wszystkich zainteresowanych przedmiotowym tematem.

 

Termin: 7.06.2021 r. godzina rozpoczęcia: 12:30

8 06.2021 r., godzina rozpoczęcia: 09:30

Miejsce docelowe: OODR w Łosiowie, budynek Pałacu, sala nr: 9

Organizator zapewnia: materiały szkoleniowe, serwis kawowy oraz poczęstunek.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, a o zakwalifikowaniu się decyduje kolejność zgłoszeń,

Komentarze zablokowane