Posiedzenie Zespołu ds. analiz szans i zagrożeń..

W dniu 6 lutego br. w Opolskim Urzędzie Wojewódzkim odbyło się czwarte posiedzenie Zespołu ds. analiz szans i zagrożeń oraz potencjalnych kierunków rozwoju obszarów wiejskich w województwie opolskim.

W trakcie posiedzenia został omówiony aktualny stan prac nad realizowanym przez Zespół „projektem diagnozy…” .

W spotkaniu uczestniczył Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

Komentarze zablokowane