Posiedzenie Zarządu OZPR, Opole, 28.06.2016r.

28 czerwca 2016r. w biurze Związku odbyło się posiedzenie Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych.

Program spotkania

11:00 – początek spotkania oraz omówienie tematów:

  1. Sprawy bieżące
  2. Sprawozdanie z Zjazdu Federacji
  3. Podjęcie uchwał w sprawie wypowiedzeń członkostwa firm z OZPR
  4. Dyskusja nad członkostwem w Radzie Federacji

 

Komentarze zablokowane