Posiedzenie Zarządu OZPR

W dniu 29 stycznia br. odbyło się posiedzenie Zarządu OZPR.

Omówione zostały sprawy bieżące Związku, planowany wyjazd studyjny do woj. lubuskiego i zachodniopomorskiego, wyjazd członków Związku w Beskidy. Dyskutowano nad stanowiskiem OZPR przed spotkaniem Zarządu Federacji oraz Porozumienia Rolników Opolszczyzny. Prezes Mariusz Olejnik poinformował zebranych o działaniach Federacji.

Komentarze zablokowane