Posiedzenie Zarządu Federacji

25 kwietnia posiedzenie Zarządu Federacji z udziałem Prezesów Związków Regionalnych i Komisji Rewizyjnej -uzgodnienie tematów do omówienia z Kierownictwem MRiRW i KOWR.

Komentarze zablokowane