Posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym KOWR

W dniu 24 lutego br. odbyło się posiedzenie Rady Społecznej przy Dyrektorze Generalnym KOWR w Warszawie, w którym uczestniczył m.in. Prezes Zarządu Federacji Mariusz Olejnik.

Foto: Twitter KOWR

 

W dyskusji Prezes Mariusz Olejnik przedstawił trzy problemy. Pierwszy dotyczył większego umocowania Rad Społecznych przy Dyrektorach Oddziałów Terenowych KOWR, jednocześnie podając przykład OT we Wrocławiu, w którym Rada działa nieprawidłowo.

Ponadto zwrócił uwagę na wysokie czynsze dzierżawne powyżej 4 ton pszenicy z hektara, które padły w Oddziale KOWR w Opolu, z sugestią unieważnienia wyżej wymienionych przetargów. Głównym argumentem do unieważnienia jest fakt braku możliwości zapłaty tych czynszów.

Przedstawił także propozycję zmiany Zarządzenia Dyrektora Generalnego KOWR nr 105/2020/Z w sprawie wykonywania umów dzierżawy. Proponowane zmiany dotyczą: wyrównania maksymalnego okresu dzierżawy dla wszystkich dzierżawców do 15 lat, nie zmuszania dzierżawców którzy już wyłączyli 30% gruntów do kolejnych wyłączeń oraz przyspieszenia możliwości składania wniosków o przedłużenie umowy dzierżawy na 24 miesiące przed jej zakończeniem. Prezes Mariusz Olejnik zadeklarował, że na początku następnego tygodnia konkretne propozycje zmian zostaną przesłane do Dyrekcji KOWR.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze zablokowane