Posiedzenie Rady Społecznej ANR, Opole 19.09.2016r

Dnia 15.09.2016r przy Dyrektorze OT Agencji Nieruchomości Rolnych w Opolu odbyło się posiedzenie Rady Społecznej, w której uczestniczyli:

 1. Herbert Czaja - IR Opole
 2. Danuta Bajak - OZRiOS w  Opolu
 3. Tomasz Ognisty - NSZZRI " Solidarność" woj. Opolskiego
 4. Paweł Sokół - NSZZRI " Solidarność" woj. Śląskiego
 5. Franciszek Miśków - OZRRSP
 6. Mirosław Borzym - Z-ca Dyrektora ANR
 7. Lidia Sienkiewicz - p.o. Kierownika Sekcji Gospodarowania Zasobem
 8. Marcin Burek - z-ca Kierownika
 9. Joanna Popłońska - Sekcja Organizacyjno - Prawna

 

Program posiedzenia:

  1.  Zatwierdzenie protokołu nr 4/2016 z posiedzenia Rady Społecznej przy OT ANR w Opolu z dnia 13.07.2016r.
  2. Sprawozdanie z realizacji zadań ANR po wejściu w życie ustawy o wstrzymaniu sprzedaży nieruchomości Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz
  o zmianie niektórych ustaw.
  3.  Wniosek ANR o wyrażenie zgody na :
 • wydzierżawienie nieruchomości położonych w obr. Kuźnica Dąbrowska dz. nr 123/1, 142, w obr. Zbica dz.nr 27/3, 98/5 położonych na terenie Świerczów o łącznej powierzchni 33,7056 ha oraz nieruchomości poł. w obr. Fałkowice gm. Pokój dz. nr 383 o pow. 39,3000 ha,
 • sprzedaż nieruchomości położonej w obr. Kobylice, gm Cisek dz. nr 797/17 o pow. 3,7690 ha.
 • 4. Sprawy różne, wolne wnioski.

  5. Zakończenie spotkania.

  Obecni  Członkowie wstępnie przyjęli przedstawione propozycje Agencji. Przewodniczący Rady Społecznej Pan Herbert Czaja z uwagi na brak forum zaproponował przerwę posiedzenia do dnia 19.09.2016r.

  Dnia 19.09.2016r z Rady Społecznej w spotkaniu uczestniczyli:

  Herbert Czaja, Franciszek Misków i nieobecni dnia 15.09 -  Mariusz Olejnik i Władysław Butor. Nieobecni członkowie Rady Społecznej przyjęli podobnie jak obecni członkowie Rady Społecznej ,  propozycje Agencji z dnia 15.09 , co spełniło wymóg forum.

   

  Komentarze zablokowane