Posiedzenie Rady Społecznej ANR, Opole 13.07.2016

Dnia 13.07.2016r. odbyło się spotkanie Rady Społecznej przy Dyrektorze ANR OT  Opole.

Na spotkaniu wybrano Prezydium Rady Społecznej w osobach:

  • Herbert Czaja -  IR Opole – Przewodniczący
  • Paweł Sokół - NSZZRI "Solidarność" woj. śląskiego – Wiceprzewodniczący
  • Danuta Bajak  - OZRiOS w Opolu – Sekretarz

Z-ca dyrektora Pan Mirosław Borzym, poinformował o częstych zmianach procedur dotyczących realizacji ustawy o wstrzymaniu sprzedaży gruntów rolnych.
Ustalono, że członkowie Rady Społecznej o w/w sprawach  będą informowani na bieżąco.

Ponadto Dyrektor przedstawił Radzie Społecznej  do podjęcia decyzji,  propozycje dzierżawy nieruchomości ok. 33 ha znajdującej się w gminie Kamiennik w obrębie Lipniki.

Rada wyraziła zgodę  na przedstawienie oferty  na  dzierżawę  w/w nieruchomości na 10 lat. w formie przetargu ograniczonego.

Komentarze zablokowane