Posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej

W dniu 25 stycznia 2022 r. odbyło się pierwsze posiedzenie Komitetu Rolnictwa i Obrotu Rolnego Krajowej Izby Gospodarczej.

Spotkanie miało charakter organizacyjno- techniczny. Do prac w Komitecie zaproszono przedstawicieli największych organizacji rolniczych, w tym Pana Mariusza Olejnika Prezesa Zarządu Federacji.

Przewodniczący Komitetu – Marek Zagórski otworzył posiedzenie i przywitał Członków. Na posiedzeniu zabrało głos kilka osób, w tym Prezes Mariusz Olejnik, który zwrócił uwagę na konieczność wykorzystania synergii innych inicjatyw w celu uzyskania lepszych efektów. Wskazane byłoby, aby Komitet Rolnictwa i Obrotu Rolnego KIG był koordynatorem różnych inicjatyw m.in. Porozumienia Rolniczego działającego przy MRiRW czy HodowcyRazem. Istotną sprawą jest dokonanie rozpoznania jaki będzie stosunek Ministra Rolnictwa do przedstawianych przez Komitet wniosków. Zaproponował, aby spotkać się z Ministrem Rolnictwa w celu zaprezentowania mu Komitetu i zawiązania współpracy na szczeblu roboczym.

Komentarze zablokowane