Posiedzenie Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi

W Sali Kolumnowej Sejmu w dniu 10 lutego odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi dotyczące Krajowego Planu Strategicznego dla WPR na lata 2023-2027 z udziałem Premiera Mateusza Morawieckiego.

Prezes Rady Ministrów – Mateusz Morawiecki odniósł się do bieżącej sytuacji w rolnictwie (wysokie ceny nawozów sztucznych, sytuacja na rynku trzody chlewnej w związku z występowaniem Afrykańskiego Pomoru Świń) oraz przedstawił działania jakie są lub będą za zgodą Unii Europejskiej podejmowane w celu pomocy rolnikom (dopłaty do nawozów, zwiększenie dopłat bezpośrednich z użyciem środków krajowych, wdrożenie nowego systemu ubezpieczeń upraw i hodowli, odtworzenie przetwórstwa krajowego).

Komisarz – Janusz Wojciechowski w swoim wystąpieniu skupił się głownie na kwestiach związanych z wprowadzeniem Europejskiego Zielonego Ładu; zapewniał, że jest to szansa dla polskiego rolnictwa.

Cały program jest propozycją rozwiązań; Unia Europejska nie narzuca sposobu jego realizacji – to państwa członkowskie w swoich planach strategicznych zdecydowały jak będzie wyglądać osiąganie poszczególnych wskaźników.

 

Informację na temat Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 przedstawił wiceprezes Rady Ministrów, minister rolnictwa i rozwoju wsi – Henryk Kowalczyk.
W grudniu 2021 r. zakończono prace nad projektem Planu Strategicznego WPR na lata 2023-2027. Projekt polskiego Planu Strategicznego przekazany został Komisji Europejskiej w dniu 22 grudnia 2021 r. Zaproponowane w projekcie interwencje mają wspierać zrównoważony rozwój polskich gospodarstw, sektor przetwórstwa oraz poprawić warunki życia i pracy w małych miejscowościach wiejskich. Wspierane będą zrównoważone metody gospodarowania przyjazne klimatowi i środowisku, zapewniające ochronę wody, gleby i powietrza oraz bioróżnorodności. Wzmacniana będzie różnorodność gospodarcza, w tym rozwój biogospodarki, produkcja i wykorzystanie energii odnawialnej.

Poseł do Parlamentu Europejskiego – Krzysztof Jurgiel przedstawił uwarunkowania prawne dla Krajowego Planu Strategicznego z perspektywy regulacji europejskich.

W posiedzeniu uczestniczył Mariusz Olejnik Prezes Zarządu Federacji. Poruszył on w swoim wystąpieniu brak w Planie Strategicznym instrumentów, które przyśpieszą poprawę struktury agrarnej. Do poprawy rentowności gospodarstw ważne są zmiany struktury agrarnej. Nie należy likwidować dużych gospodarstw, a małe powinno się zachęcać do przekazywania areałów średnim gospodarstwom. Odnośnie wsparcia dla grup producenckich proponuje zmianę, ponieważ wsparcie kosztów kwalifikowanych wyższe zaledwie o 10% dla grup producentów od rolników indywidualnych nie zachęci do tworzenia grup. Wsparcie powinno być dla rolników indywidualnych w wysokości 20%, a dla grup na poziomie 60%. Ważne jest także współużytkowanie maszyn, gdyż nowe wyzwania wymagają nakładu dużych kosztów.

Część informacji ze strony sejm.gov.pl o pracach komisji

zdjęcie ze strony MRiRW

Komentarze zablokowane