Porozumienie Rolników Opolszczyzny o suszy i epidemiach

Rola organizacji rolniczych w czasie i po pandemii oraz przeciwdziałanie skutkom suszy to tematy, które zdominowały spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny, które odbyło się 22 maja.

W spotkaniu uczestniczyli: Marek Froelich – Prezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu, Leszek Fornal – Wiceprezes Zarządu Izby Rolniczej w Opolu, Henryk Tchórzewski – Prezes Zarządu Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP, Franciszek Miśków – Wiceprezes Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP, Bernard Dembczak – Przewodniczący Związku Śląskich Rolników, Dawid Bajak – Opolski Związek Rolników i Organizacji Społecznych w Opolu, Mariusz Olejnik – Prezes Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych,      Henryk Wawer – Fundacja Ludzie, Środowisko, Ekologia.

Plaga myszy na południu regionu

Stara Zelandia - blog nieaktywny : Mysz myszy nierówna!

W tym roku, szczególnie w południowej części województwa opolskiego, wystąpiła bardzo dotkliwa plaga myszy. Bernard Dembczak poinformował, że tamtejsze gospodarstwa rolne zmagają się z nadmierną populacją gryzoni. Podkreślił, że rolnicy wykorzystali wszystkie, dozwolone prawem formy walki z plagą, ale nie przyniosło to zadowalających efektów. Zaznaczył, że w tym rejonie szkody spowodowane przez gryzonie mogą być nawet dotkliwsze niż szkody spowodowane przez suszę.

Porozumienie wystosuje pismo do Wojewody o ogłoszenie na terenach dotkniętych plagą myszy, stanu klęski, a także o wystosowanie pisma do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi o ujęciu takiego ryzyka w ustawie o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich.

Epidemia pogrąża hodowców zwierząt

Pandemia koronawirusa i zamrożenie gospodarki spowodowało znaczne pogorszenie sytuacji hodowców. Przejawia się to głównie kłopotami w odbiorze bydła, świń, mleka oraz spadkiem cen. Członkowie Porozumienia podkreślali, że sytuacja na rynkach rolnych ustabilizowała się, ale spadek cen w skupie żywca wołowego i wieprzowego na poziomie 30% nadal się utrzymuje. W niektórych rejonach nadal zgłaszane są problemy z odbiorem bydła. Z kolei sektor mleczarski odnotował spadki cen, a punkty skupu wprowadziły lub planują zmniejszenie odbioru mleka. Ceny produktów rolno-spożywczych w sklepach wzrosły, choć ceny skupu nie uległy zmianie.

Zagrożenie ASF nie słabnie

Powrócił również temat walki z Afrykańskim pomorem świń. Według ostatnich danych, liczba ognisk ASF wzrosła na terenie kraju. Dodatkowym problemem w walce z rozprzestrzenianiem się afrykańskiego pomoru świń stanowi załamanie się rynku zbytu dziczyzny. Koła Łowieckie wykonały zaledwie 10% planów łowieckich i obecnie nie są zainteresowane odstrzałem.

Jak organizacje rolnicze mogą pomóc rolnikom po pandemii?

Dyskutowano również o roli organizacji rolniczych w czasie i po pandemii koronawirusa. Przedstawiciele poszczególnych organizacji rolniczych omówili zakres swojej działalności w okresie ogłoszenia pandemii oraz rozmawiali o planach na najbliższe miesiące.

Susza – szacowanie strat w uprawach

Członkowie porozumienia ustalili, że w dniu 28 maja 2020 r, w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu zbierze się zespół ekspercki w składzie: Mariusz Olejnik, Marek Froelich, Henryk Tchórzewski, Katarzyna Beleć, aby opracować stanowisko w sprawie projektu rozporządzenia Rady Ministrów zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i sposobów realizacji niektórych zadań Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, które wprowadza zmiany w sposobie szacowania i zgłaszania szkód w uprawach rolnych spowodowanych przez suszę.

Rolnicy mówią – „nie” łączeniu stadnin i ośrodków hodowli

Podczas dyskusji omówiono próby połączenia Stadniny Koni w Prudniku, Ośrodka Hodowli Zarodowej „ Głogówek” oraz spółki Widawa. Powstanie pismo do Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa OT w Opolu z prośbą o przesłanie do Ministra rolnictwa stanowiska Porozumienia Rolników Opolszczyzny o braku akceptacji organizacji rolniczych dla konsolidacji Ośrodków Hodowli Zarodowej z innymi podmiotami. Ośrodki Hodowli Zarodowej powinny pozostać samodzielnymi spółkami skarbu państwa. Pozwoli to nie tylko na zachowanie ich rangi, ale uchroni przed ewentualnymi problemami finansowymi wynikającymi z połączenia podmiotów z niestabilną sytuacją finansową. Grunty będące w posiadaniu pozostałych przedsiębiorstw powinny zostać rozdysponowane wśród producentów rolnych.

źródło:http://www.izbarolnicza.opole.pl/porozumienie-rolnikow-opolszczyzny-o-suszy-i-epidemiach/

Komentarze zablokowane