Ogólnopolska Giełda Rzepaczano-Zbożowa w Trzebawiu k. Stęszewa

Producenci zbóż i rzepaku, przetwórcy, handlowcy i eksperci rynkowi spotkali się 28 maja br. w Trzebawiu k. Steszewa na zorganizowanej przez Top Agrar Polska Ogólnopolskiej Giełdzie Rzepaczano-Zbożowej.

Spotkanie otworzył i prowadzi redaktor naczelny top agrar Polska – Karol Bujoczek.
Założeniem wydarzenia było spotkanie się, przedstawienie wiedzy, prognoz na najbliższe miesiące a także dyskusji na temat rynku najważniejszych jego uczestników.

Jakość ziarna to zdrowie konsumentów
Do udziału w Debacie zaproszono m.in. Panią Jadwiga Rothkaehl ze Stowarzyszenia Młynarzy RP. W swoim wystąpieniu uzasadniała jak ważna w żywieniu człowieka jest jakość polskich zbóż. Dla młynarzy najważniejsza jest pszenica i żyto. To jaki będzie produkt końcowy zależy już od pracy rolnika na polu.
Co rozumiemy pod pojęciem jakości? Coraz większą rolę odgrywa jakość zdrowotna – ma być m.in. zaostrzony próg zawartości sporyszu w ziarnie. Jakie substancje skażające wg przepisów są kontrolowane w ziarnie zbóż, przetworach zbożowych czy paszach. Nadal wprowadzane są dalsze wymagania, jak np. dotyczące zawartości mikroplastiku czy pochodnych DON – podkreślała Jadwiga Rothkaehl ze Stowarzyszenia Młynarzy RP.
Nie można zapominać o prawidłowym przechowywaniu, które trwa kilka miesięcy od momentu złożenia zbiorów. Stały monitoring pozwoli na uniknięcie strat, zapewni wymagana jakość ziarna oraz przyczyni się do założonego efektu ekonomicznego rolnika. Ochrona przed szkodnikami, wilgotnością czy innymi zanieczyszczeniami to podstawowa praca w czasie składowania ziarna.
– Wartość technologiczna ziarna to przydatność dla końcowego użytkownika danego produktu. Wymagania jakościowe można podzielić na zdrowotne i technologiczne. Jeśli celem jest dobra przydatność ziarna dla przemysłu piekarniczego, liczba opadania nie powinna być niższa niż 250, bo wtedy mamy gwarancję jakości. Liczba opadania poniżej 150 oznacza, że ziarno oddycha i wydziela ciepło oraz wodę. Gęstość w stanie zsypowym to kolejny parametr, który jest wyróżnikiem jakości ziarna – powinna ona wynosić powyżej 70 – podkreślała Jadwiga Rothkaehl

Pszenica i rzepak – strategia sprzedaży

W kolejnym wystąpieniu uczestnicy otrzymali dużą dawkę wiedzy na temat prognoz i perspektyw dla rynku europejskiego i światowego. Przedstawił je Jan Peters, niezależny ekspert rynkowy AgrarFax.
W tym sezonie mamy ciekawą sytuację – prognozy plonów zbóż w Europie i Basenie Morza Czarnego są bardzo optymistyczne, a mimo to ceny idą w górę. Wynika to miedzy innymi z sytuacji w USA, gdzie jest bardzo mokro i farmerzy nie mogą zasiać kukurydzy. Dlatego ceny na giełdzie w Chicago (CBoT) idą w górę i ciągną za sobą ceny na giełdzie MATIF. Aktualnie na giełdzie w Paryżu pszenica kosztuje ok. 180 euro w kontraktach na sierpień, a na marzec przyszłego roku nawet 190 euro. Jednak podjęcie decyzji o sprzedaży nie jest proste.

Kiedy jest najlepszy moment na sprzedaż?
Najważniejsze to obserwować giełdę Matif oraz CBoT jakie sa tendencje cenowe w okresie roku od zbiorów. Jeżeli ceny idą w góre powinniśmy sprzedawać. Trzeba patrzeć na różnicę w cenie pomiędzy notowaniem na MATIF a ceną oferowaną w gospodarstwie, jeżeli można dostać więcej w gospodarstwie niż wskazują notowania MATIF jest to dobry moment by sprzedać, jeżeli jest to niższa cena niż MATIF jest to zły moment by sprzedać.
Obecnie mamy dobry moment na sprzedaż pszenicy, aktualne ceny są powyżej ceny na MATIF.
Jan Peters zaznaczył jak ważna jest obserwacja giełdy oraz bieżące informacje o cenie. Podkreślił, że w Polsce przepływ informacji nie jest wystarczająco dobry.

Prognozy na nadchodzący sezon oczami najważniejszych uczestników rynku – debata przedżniwna
Zakończenie spotkania odbyło się w formie debaty, do której zaproszeni zostali przedstawiciele rynku.
– Anna Bykowska, ADM Szamotuły Sp. z o.o. – Jan Peters, Agrarfax (Niemcy) – Tomasz Wika, Bunge – ZT Kruszwica S.A. – Rafał Mładanowicz – Krajowa Federacja Producentów Zbóż – Mariusz Olejnik Spółdzielnia Grup- Polskie Zboża i Rzepak.
Anna Bykowska przedstawiła obecny stan zapasów oraz prognozę ceny rzepaku. Plony powinny być stabilne, a ceny rzepaku związane są z sytuacją na świecie relacja USA a Chiny będzie miałą ogromne znaczenie na kształtowanie się cen. Zapasy w silosach w maju są dość wysokie, które obecnie szacuje się na 200-250 tyś ton w całej Polsce. Na starych zbiorach cena dzisiaj oscyluje między 1550- 1560, natomiast nowe cen 1570 z dostawą na sierpień- podkreśla p.Anna Bykowska
W.g Pana Mariusza Olejnika trzeba sprzedawać w całym roku, bilansować budżet w kilka lat, rozłożyć ryzyko dzieląc na transze. Czasy sprzedaży 100% w najwyższej cenie to jest bardzo duże ryzyko. Na pytanie dlaczego zmniejszył się areał rzepaku ? Dla tych którzy maja stały prawidłowy płodozmian niewiele się zmieniło, natomiast w kraju jesień była sucha i to było główna przyczyną część rzepaku wypadło, poza tym nie wszyscy zdążyli skorzystać z nasion z zaprawami neonikotynoidowymi trzy, cztery zabiegi powinno być, a niejednokrotnie było mniej. Szacujemy, że zasiano 700-800 tyś ha. Przedstawił p Mariusz Olejnik.

Co z pszenicą ?
Polska ma duży potencjał jeśli chodzi o produkcje pszenicy, ale nie tylko pszenicy , należy pamiętać o zbożach niszowych, które maja coraz większe znaczenie na rynku. T.j owies, jęczmień browarny, kukurydza, żyta, pszenżyta. Prezes KFPZ Rafał Mładanowicz podkreślił również znaczenie nasiennictwa w Polsce i jego przyszłości. Poruszył również temat ubezpieczenia upraw, przedstawił stan zapasów ,zwrócił uwagę na zmiany klimatyczne.
Po każdym wystąpieniu uczestnicy Debaty mieli okazję zadać ekspertom pytania. Głównie skupiały się one wokół cen, kontraktów a także możliwości zabezpieczenia jak najlepszej ceny.
Dla wielu uczestników udział w Giełdzie świetną okazja do nawiązania kontaktów i wymiany poglądów, które w przyszłości mogą zaowocować zawarciem korzystnych transakcji handlowych.

źródło:www.kfpz.pl/aktualnosci/556-ogolnopolska-gielda-rzepaczano-zbozowa-w-trzebawiu-k-steszewa

 

Komentarze zablokowane