Obchody XX – lecia Izby Rolniczej, Opole, 09.06.2016r.

Dnia 9 czerwca 2016r. w Izbie Rolniczej w Opolu odbyły się Obchody XX- Lecia Izby Rolniczej w Opolu na terenie nowej siedziby Biura przy ul. Północnej 2 w Opolu.

 


PROGRAM OBCHODÓW:


 •  Msza św w Katedrze Opolsiej. Rejestracja uczestników.
 •  Otwarcie obchodow XX- lecia - Herbert CZaja - Prezes Izby Rolniczej w opolu,
 • Projekcja filmu " 20 lat Izby rolniczej w Opolu",
 • Wystąpienie Krzysztofa Jurgiela - Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz wręczenie odznaczeń,
 • Wystąpienie Adriana Czubaka - Wojewody Opolskiego,
 • Wystąpienie Wiktora Szmulewicza - Prezesa Krajowej Rady Izb Rolniczych,
 • Wystąpienie Andrzeja Buły - Marszałka Województwa Opolskiego,
 • Wystąpienie Antoniego Konopki - Pierwszego Prezesa Izby Rolniczej w Opolu,
 • Wręczenie odznaczeń - Herbet Czaja - Prezes Izby Rolniczej w Opolu,
 • Przerwa kawowa, występ Zespołu Ludowego,
 • Rozstrzygnięcie konkursu "Wiedzy o Izbie Rolniczej w Opolu",
 • Efekty współpracy Izby Rolniczej w Opolu z Politechniką Opolską - prof. dr hab.inż. Marek Tukiendorf - Rektor Politechniki Opolskiej,
 • Wykład I - " Realia ekonomiczne gospodarstw Rolnych w Polsce - stan i perspektywy zmian" - dr. inż. Tomasz Berbeka - Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu,
 • Wykład II - " Rozwiązania prawne dotyczące szacowania szkod łowieckich w dobie nowych przepisów" - Wojciech Plewka - Przewodniczący Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Łowieckiego w Opolu,
 • Wykład III - " Funkcjonowanie prawa łowieckiego, prawidłowe udokumentowanie szkody - praktyczne porady" - Rafał Będkowski - Ekspert w dziedzinie szacowania szkód łowieckich,
 • Wykład IV - " Obrót nieruchomościami w kontekście aktualnych uregulowań prawnych" - Przedstawiciel Agencji Nieruchomości Rolnych OT w Opolu

Komentarze zablokowane