Konferencja “Problemy strukturalne polskiego rolnictwa”

24 września 2019 r. (wtorek) w Warszawie w gmachu Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sali WZORCOWNIA (IV piętro) odbędzie się konferencja pod honorowym patronatem Jana Krzysztofa Ardanowskiego Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi pt. "Problemy strukturalne polskiego rolnictwa". Organizatorami konferencji są: Europejski Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Federacja Związków Pracodawców-Dzierżawców i Właścicieli Rolnych i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Pierwsza część konferencji będzie prezentacją raportu "Problemy polskiego rolnictwa i gospodarki żywnościowej", druga część to panel dyskusyjny, złożony z ekonomistów rolnych, socjologów wsi, przedstawicieli: Federacji, izb rolniczych oraz samorządów.

Komentarze zablokowane