Konferencja ogólnopolska OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA AZOTEM POCHODZENIA ROLNICZEGO METODĄ POPRAWY JAKOŚCI WÓD

W dniu  7.11 w Warszawie w Centrum Konferencyjnym Zielna odbyła się konferencja OGRANICZENIE ZANIECZYSZCZENIA AZOTEM POCHODZENIA ROLNICZEGO METODĄ POPRAWY JAKOŚCI WÓD

W programie m.in.

Prezentacja projektu i publikacji „Ograniczenie zanieczyszczenia azotem pochodzenia rolniczego metodą poprawy jakości wód” – Monika Szymańska, Prezes FDPA

Przyczyny i skutki zanieczyszczenia wód azotem ze źródeł rolniczych na tle całości wymagań ochrony środowiska w rolnictwie – dr Tamara Jadczyszyn, IUNG

„Program działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”. Nowe regulacje prawne i ich konsekwencje dla rolników – dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Z-ca Dyrektora Departamentu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej

Powiązanie najlepszych dostępnych technik (BAT) i „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu” – dr hab. Renata Gaj, UP Poznań

PANEL DYSKUSYJNY:
Środowiskowy i klimatyczny aspekt wdrażania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”
dr hab. inż. Jacek Walczak, prof. Instytut Zootechniki PIB w Balicach
dr inż. Małgorzata Bogucka-Szymalska, Z-ca Dyrektora Departamentu, Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej
Krzysztof Smaczyński Z-ca Dyrektora/Monika Zabrzeńska-Chaterera Naczelnik Wydziału Departament Hodowli i Ochrony Roślin, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Wiktor Szmulewicz, Prezes Zarządu, Krajowa Rada Izb Rolniczych
Jolanta Duchnik, Dyrektor Departamentu Działań Inwestycyjnych, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
Katarzyna Boczek, Z-ca Dyrektora Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie

Zbilansowane nawożenie roślin uprawnych jako narzędzie ograniczania strat azotanów z ekosystemów rolniczych, dr inż. Monika Skowrońska, UP Lublin

Dobre metody i praktyki wdrażania „Programu azotanowego” jak również inne praktyki redukcyjne, Marek Krysztoforski, CDR w Brwinowie o. Radom

PANEL DYSKUSYJNY:
Praktyczne aspekty wdrażania „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, prezentacja dobrych praktyk
Związek reprezentował Pan Mariusz Olejnik

Komentarze zablokowane