Konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie

27 października w Jachrance pod Warszawą odbyła się po raz dziesiąty konferencja Narodowe Wyzwania w Rolnictwie.

Wicepremier Henryk Kowalczyk przedstawił najważniejsze przedsięwzięcia Krajowego Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023–2027. Wskazał też obszary polskiego rolnictwa, przed którymi jest najwięcej pracy i najwięcej wyzwań. Podkreślił, że także w krajowym Planie Strategicznym dla WPR będą wspierane gospodarstwa utrzymujące zwierzęta poprzez ogromne wsparcie dla ich dobrostanu. W konferencji wziął również udział komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski.

Po części inauguracyjnej odbywały się panele tematyczne związane z agrotechniką, techniką rolniczą, produkcją mleka, trzody chlewnej, rolnictwem węglowym i energią.

W konferencji uczestniczył osobiście Prezes Mariusz Olejnik.

fot. MRiRW

Komentarze zablokowane