Jubileusz 25-lecia ARiMR

11 września br. odbyły się regionalne obchody 25-lecia Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, zorganizowane przez Opolski Oddział Regionalny ARiMR Uroczystości rozpoczęły się posadzeniem jubileuszowego dębu obok siedziby Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. W dalszej części obchodów, która miała miejsce w Centrum Wystawienniczo-Kongresowym w Opolu, Pan Jan Stępkowski - Dyrektor Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR przywitał przybyłych gości, wśród których znaleźli się: Pani Violetta Porowska – Wicewojewoda Opolski, samorządowcy, dyrektorzy Oddziałów Regionalnych ARiMR, a także szefowie i pracownicy instytucji współpracujących z Agencją. Obchodom towarzyszyło wystąpienie Pani Małgorzaty Sztoldman - Dyrektor Departamentu Analiz i Sprawozdawczości ARiMR, która nakreśliła historię powstania oraz działalność ARiMR. Prezentacja Pana Jana Stępkowskiego pokazała, jaką rolę w modernizacyjnych zmianach na Opolszczyźnie odegrały unijne i krajowe środki finansowe przekazane przez Agencję. Podczas obchodów jubileuszowych zasłużeni pracownicy ARiMR wyróżnieni zostali odznaką honorową „Zasłużony dla rolnictwa” przyznawaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz medalem za długoletnią służbę przyznawanym przez Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, które wręczyła Pani Violetta Porowska - Wicewojewoda Opolski. W trakcie uroczystości wręczono beneficjentom z Opolszczyzny wyróżnienia Dyrektora Opolskiego Oddziału Regionalnego ARiMR. Strefa kulinarna kusiła zaproszonych gości regionalnymi produktami wyrabianymi metodą tradycyjną przez Koła Gospodyń Wiejskich w Chrzelicach, Charbielinie, przez koło działające przy „Stowarzyszeniu Na Rzecz Rozwoju Wsi Goświnowice”. Stoisko informacyjno-promocyjne „Polska Smakuje” wystawił również Oddział Terenowy w Opolu Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa. Jubileuszowe obchody zakończyły podziękowania oraz słowa uznania dla działalności Agencji składane przez zaproszonych gości.

źródło:https://www.arimr.gov.pl/

Komentarze zablokowane