Europejskie Forum Rolnicze

Europejskie Forum Rolnicze

19-20 marca, Jasionka k/Rzeszowa

Liderzy i przedstawiciele rolników i związków branżowych, znakomici eksperci, autorytety świata nauki a także przedstawiciele biznesu oraz polskiej i międzynarodowej polityki podczas paneli dyskusyjnych, debat i wydarzeń otwartych dyskutowali podczas Forum w Jasionce o najważniejszych sprawach dla sektora rolno-spożywczego w obliczu ciągle zmieniającej się gospodarki i sytuacji geopolitycznej.

Prezes Grzegorz Brodziak był jednym z uczestników Panelu: ESG a innowacje w rolnictwie i produkcji żywności. Rozmawiano o tym, jak powinny wyglądać inwestycje zgodne z zasadami ESG oraz instrumenty finansowe i dotacje wspierające innowacje prośrodowiskowe w rolnictwie. Ważnym tematem debaty była rola nowoczesnych technologii w służbie zrównoważonego rozwoju – zwłaszcza takich, które mogą przyspieszyć adaptację zasad ESG w sektorze rolniczym. Dyskutowano także o znaczeniu edukacji i działaniach podejmowanych przez sektor rolno-spożywczy w celu poodnoszenia świadomości ESG wśród rolników i konsumentów.

Podczas Europejskiego Forum Rolniczego w Jasionce odbyła się debata z przedstawicielami organizacji rolniczych, biorących udział w protestach oraz Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Po debacie odbyło się spotkanie ministra z uczestnikami debaty. Wiceminister Michał Kołodziejczak zwrócił uwagę, że znaczna część podpisanego zbioru zobowiązań dotyczy kwestii handlowych pomiędzy Polską a Ukrainą. W myśl osiągniętych uzgodnień Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wystąpi do Rady Ministrów z wnioskiem o wstrzymanie tranzytu produktów, które obecnie objęte są już embargiem. Blokadzie mają podlegać wszystkie wrażliwe produkty.

W ramach Europejskiego Forum Rolniczego 2024 w Jasionce drugiego dnia odbyła się debata pt. „Wspólnota rolnicza w Europie: współpraca i wyzwania po 20 latach członkostwa Polski w UE”. Jej uczestnicy podkreślali, że polskie rolnictwo bardzo dużo zyskało na wejściu w struktury unijne i to nie tylko pieniądze w postaci dopłat bezpośrednich, ale też przede wszystkim możliwości handlowe.

Na Forum był obecny Prezes Zarządu Mariusz Olejnik.

Komentarze zablokowane