Europejskie Forum Rolnicze w Jasionce 23-24 marca 2018 r.

Europejskie Forum Rolnicze organizowane jest przez Fundację Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej we współpracy z Agro Promotion oraz Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu w ramach Forum Inicjatyw Rozwojowych.

W programie m.in.:

Debata: „Nowa perspektywa budżetowa WPR
– priorytety, założenia, propozycje zmian”

 • Phil Hogan - Komisarz ds. rolnictwa UE,

Ministrowie Rolnictwa: Austrii, Czech, Francji, Hiszpanii, Niemiec oraz Polski.

Debata II:

„Nowe technologie i innowacyjne rozwiązania w rolnictwie – rola w podnoszeniu jakości i obniżaniu kosztów produkcji”

Część I

 • Jarosław Gowin - Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego,
 • Ryszard Zarudzki - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 • Czesław Siekierski - Przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi Parlamentu Europejskiego
 • Jerzy Plewa - Dyrektor Generalny w Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich w Komisji Europejskiej
 • Wolfgang Burtscher - Przedstawiciel Komisarza ds. Badań, Nauki i Innowacji Unii Europejskiej
 • Część II

  Przedstawiciele Partnerów Forum:

  • o. Prezesa Zarządu PSGaz: Marian Żołyniak
  • Prezes Zarządu Grupy Azoty: Wojciech Wardacki
  • Prezes Zarządu PZU: Paweł Surówka
  • o. Prezesa Zarządu Alior Banku: Michał Chyczewski
  • Dyrektor Działu Środków Ochrony Roślin BASF Polska: Cezary Urban
  • przedstawiciel WHITEHILL
  • przedstawiciel KWS

  Część III

  Wręczenie nagrody „Innowacyjny Rolnik”.

 

Komentarze zablokowane