4.09.2020r. spotkanie przedstawicieli Porozumienia z Panią Wojewodą

W dniu 04.09. 2020 r. miało miejsce spotkanie przedstawicieli Porozumienia Rolników Opolszczyzny w osobach: Mariusz Olejnik –Przewodniczący Porozumienia (Prezes Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych) oraz  Marek Froelich Prezes Izby Rolniczej w Opolu z Panią Wojewodą Teresą Barańską.

Na spotkaniu wręczono Pani Wojewodzie wnioski ze spotkania Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny, które odbyło się dnia 25 sierpnia 2020 r.

Pani Wojewoda poinformowała, że po przeanalizowaniu ww. wniosków ustosunkuje się do nich.  Ponadto była prowadzona rozmowa nt. zasad stałej współpracy Porozumienia z Wojewodą Opolskim. W ww. spotkaniu nie udało się wytyczyć zasad współpracy, a jedynie w wyniku wymiany stanowisk udało się ustalić, że spotkania odbywać będą się raz na kwartał. Na kolejnych spotkaniach będą omawiane warunki współpracy i tematy spotkań.Zdjęcie ze spotkania Porozumienia Rolników z dnia 25.08.2020r.

Komentarze zablokowane