28.09.br Spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny z Wicemarszałkiem Antonim Konopką

28 września w siedzibie Izby Rolniczej w Opolu miało miejsce kolejne spotkanie Porozumienia Rolników Opolszczyzny z Wicemarszałkiem województwa Opolskiego Antonim Konopką,  któremu towarzyszyli: Wiesław Kryniewski Dyrektor Departamentu Rozwoju Wsi i Rolnictwa oraz Manfred Grabelus Dyrektor Departamentu Ochrony Środowiska .

Porozumienie Rolników Opolszczyzny reprezentowali:  Mariusz Olejnik Prezes Opolskiego Związku Producentów Rolnych , Marek Froelich-Prezes Izby Rolniczej w Opolu, Leszek Fornal Wiceprezes Izby Rolniczej w Opolu, Jakub Roszuk –Prezes Rybackiej Lokalnej Grupy Działania „Opolszczyzna”, Danuta Bajak-Prezes Opolskiego Związku Rolników i Organizacji Społecznych  , Henryk Tchórzewski  Prezes Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP , Franciszek Miśków Wiceprezes Opolskiego Związku Rewizyjnego RSP  i dyrektor Izby Rolniczej Katarzyna Beleć.

Spotkanie otworzył Mariusz Olejnik – Przewodniczący Porozumienia . Natomiast Marek Froelich przedstawił najważniejsze problemy z którymi borykają się rolnicy Opolszczyzny, m.in.:

 • problemy związane z procedurami potwierdzający stwierdzanie klęski suszy,
 •  plagą gryzoni, która dotknęła południową część województwa,
 • problemy z przejazdem transportu rolnego w Nysie przez most Bema (przed żniwami udało się ten problem rozwiązać),
 • konsekwencjami przyjęcia ustawy tzw.” Piątki dla zwierząt „, w sprawie przegłosowania ww. ustawy przez posłów Porozumienie przyjęło stanowisko:Stanowisko Porozumienia
 • problemy kadrowe Gospodarstwa Rybackiego Niemodlin,
 • problemy z zagospodarowaniem odpadów m.in.:  po nawozach, folii po sianokiszonce , opon od sprzętu rolniczego .

Po wysłuchaniu przedstawionych problemów Wicemarszałek Konopka zadeklarował, że zrobi wszystko aby przedłużyć możliwość przejazdu transportu rolnego przez most w Nysie, póki remont nie stanie się inwestycją centralną.

 

Dyrektor Grabelus przyznał, że system BDO nie sprawdza się , gdyż nie wszyscy zarejestrowani wprowadzeni są do systemu . Potwierdził, że koszt  odpadów , folii plastików, opon, makulatury będzie coraz wyższy. Potwierdził, że Cementowania Górażdże nie chce przejąć spalania opon o większych gabarytach. Wicemarszałek przyjął do wiadomości problemy wynikające z utylizacji odpadów i zadeklarował współpracę z Porozumieniem co do rozwiązania tego problemu . Po dyskusji i wymianie zdań strony potwierdziły dalszą współpracę  i zadeklarowały wspólne działania w poszczególnych sprawach.

Jak głosowali posłowie z województwa opolskiego w sprawie ustawy tzw. "Piątka dla zwierząt"

Posłowie Prawa i Sprawiedliwości:

 • Bortniczuk Kamil- wstrzymał się
 • Czochara Katarzyna-przeciw
 • Kowalski Janusz-przeciw
 • Ociepa Marcin-wstrzymał się
 • Porowska Violetta-za

Posłowie Koalicji Obywatelskiej

 • Kostuś Tomasz-za
 • Miller Rajmund-za
 • Wilczyński Ryszard –za
 • Zembaczyński Witold-za

Posłowie PSL-Kukiz15

 • Paweł Kukiz –za

Posłowie Lewicy

 • Zawisza Marcelina-za
 • Posłowie niezrzeszeni
 • Galla Ryszard-za

https://www.facebook.com/1147746394/videos/pcb.10220635692819408/10220635684139191/

Zdjęcia autorstwa Henryk Wawer

Komentarze zablokowane