25.04.2019r. -Konferencja Federacji

W dniu 25.04.2019r.w  sali WZORCOWNIA
w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyła się konferencja zorganizowana przez Federację Pracodawców Dzierżawców i Właścicieli Rolnych pn:

„Obrót ziemią rolniczą w Polsce i jej znaczenie dla chowu i hodowli zwierząt”

 

 

 

 

PROGRAM
10.30 Rejestracja gości
11.00 Przywitanie gości
– Leszek Dereziński
Prezes Zarządu Federacji Związków
Pracodawców-Dzierżawców
i Właścicieli Rolnych
11.10 Gospodarstwa rolne w Polsce
na tle gospodarstw Unii Europejskiej
– wpływ WPR”
– prof. dr hab. Walenty Poczta
11.40 Obrót ziemią rolniczą w Polsce
– dr Józef Pyrgies
12.10 Kierunki zmian w produkcji
zwierzęcej w Polsce
– dr Benedykt Pepliński.
12.40 Film
12.50 Przerwa
13.00 Debata z ekspertami – pytania i odpowiedzi
– prof. dr hab. Walenty Poczta
– Adam Tański
– dr Janusz Rowiński
– dr Józef Pyrgies
– dr Benedykt Pepliński
– dr Mirosław Drygas
– dr Bożena Karwat
– Tomasz Ciodyk
14.30 Wnioski i zakończenie konferencji.

Komentarze zablokowane