22.11 – Forum Rolników i Agrobiznesu, Poznań

 


Sesja główna Forum dotyczyła:

  • Czy rolnictwo potrzebuje unijnego wsparcia? Na jakie pieniądze mogą liczyć rolnicy przy pomysłach na Unię dwóch prędkości?
  • Wyzwania i zagrożenia dla wspólnotowej i silnej WPR dla wszystkich krajów członkowskich w przyszłej perspektywie finansowej – referat wprowadzający Pekka Pesonen, sekretarz generalny COPA/COGECA
  • Czy grozi nam Unia dwóch prędkości i zróżnicowanie poglądów na przyszłą WPR w kontekście interesów polskich rolników – dr Czesław Siekierski, przewodniczący Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Parlament Europejski
  • W jakich warunkach polskie rolnictwo może być innowacyjne? – dr Dariusz Przeradzki – zarządzający produktami w regionie Europy Centralnej i Wschodniej Bayer Crop Science
  • Potencjał inwestycyjny polskiego sektora rolnego – Maciej Piskorski, BGŻ BNP Paribas
  • Debata z udziałem przedstawicieli europejskich i krajowych reprezentacji rolniczych – prowadzenie Karol Bujoczek, redaktor naczelny TAP

Komentarze zablokowane