2.03.2018 r. Spotkanie Zarządu OZPR,

 W dniu 2.03 br. odbyły się dwa spotkania:

Pierwsze odbyło się posiedzenie Zarządu Opolskiego Związku Producentów Rolnych w biurze przy ul. Wrocławskiej 107 w Opolu

Tematami spotkania było:

  1. Sprawy bieżące OZPR.
  2. Dyskusja nad stanowiskiem OZPR przed posiedzeniem Komisji ds. Gospodarstw Towarowych Izby Rolniczej w Opolu.
  3. Rozliczenie kosztów związanych z organizacją wyjazdu w Beskidy w dniach
    7-9.02.2018r.
  4. Informacja z działalności Federacji.
  5. Wolne wnioski

Kolejne spotkanie to Spotkanie Członków Porozumienia Rolników Opolszczyzny, które odbyło się zgodnie z poniższym programem:

1.Przedstawienie zasad uzupełniania e-wniosków

2. Zapoznanie się z nowymi zasadami dzierżaw gruntów

3. Zapoznanie się z treścią i omówienie wystąpienia Federacji Związków Pracodawców dzierżawców i Właścicieli Rolnych do Ministra w sprawie regulacji przedłużania dzierżaw i sprzedaży na zasadzie pierwszeństwa nabycia

4. Wypracowanie stanowiska co do przedłużenia umów dzierżaw i obrotu ziemią.

 

 

Komentarze zablokowane