IV Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW

13 marca br odbyło się IV Posiedzenie Wojewódzkiej Grupy Roboczej ds. KSOW. Spotkanie poświęcone było podsumowaniu realizacji operacji zrealizowanych w 2007 r. w ramach Planu Operacyjnego i Planu komunikacyjnego oraz zaopiniowaniu planowanych do realizacji w 2018 r operacji własnych oraz zadań w ramach Planu operacyjnego KSOW 2014-2020 dla województwa opolskiego na lata 2018-2020. Na spotkaniu Związek był reprezentowany przez Pana Andrzeja Widawskiego-wiceprezesa zarządu.

Komentarze zablokowane